Chcete publikovať?

Najskôr nám napíšte krátky e-mail o Vás. Kto ste, prečo a o čom chcete písať (stačí 2-3 vety). Spolu sa následne dohodneme na spolupráci.

 

Postup pre publikovanie vlastných článkov

  1. Pre publikovanie vlastných článkov sa potrebujete zaregistrovať pod vlastným menom a priezviskom so stručnými informáciami o sebe.

    Po registrácií vám bude na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o jej priebehu.

  2. Vašu registráciu a informácie nachádzajúce sa v účte, musí skontrolovať a manuálne potvrdiť jeden z administrátorov stránky alebo príslušný člen tímu.
  3. Po schválení a potvrdení registrácie obdržíte e-mail oznamujúci schválenie a aktívnosť účtu.
  4. Po prihlásení sa do novovytvoreného účtu získate prístup k autorskej sekcii, kde budete schopní vytvárať nové blogové príspevky.
  5. Po vytvorení nového príspevku môžete dať príspevok uložiť a odoslať na kontrolu.
  6. Príspevok musí byť manuálne potvrdený editorom alebo administrátorom stránky. Dovtedy bude uložený v priečinku “články čakajúce na uverejnenie“.
  7. Po potvrdení editorom/ administrátorom stránky bude príspevok na stránke uverejnený.

 

Ak máte viac otázok, týkajúcich sa obsahu a formy článkov prejdite na stránku články alebo na stránku Q&A- Otázky a odpovede.