Pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat

 

„Pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat.”- Albert Einstein

Hoci som tomu spočiatku absolútne nechápal, prečo Albert Einstein- najvýznamnejší vedec a osobnosť 20 storočia, synonymum vysokej inteligencie a génia- pustil počas svojho života do sveta takúto hlášku, neskôr som sa sám dopracoval k rovnakému záveru a maximálne sa s ňou stotožnil.

 

Viac ako 20 rokov pohody

Pohoda a šťastie boli totiž mojimi ideálmi už od narodenia. Usiloval som sa o ne takmer celý život, pričom do budúcna som plánoval to isté. Viac ako 20 rokov som permanentne vyhľadával a nasledoval iba príjemné chvíle, bažil po pokoji, idyle a šťastí a z rôznych možných ciest pravidelne vyberal iba tie s najmenším odporom. Viac ako 20 rokov som považoval komfortnú zónu za maximálne ideálne a nanajvýš vhodné miesto pre život.

Lenže popravde- neviedlo to absolútne nikam. Práve naopak- moje očakávania sa iba čoraz výraznejšie vzďaľovali realite.

Neustále som sa cítil vyčerpane, ospalo a slabo. Mal som rôzne zdravotné problémy a prácu, ktorú som z hĺbky duše neznášal.  Nebol som aktívny, atraktívny a ani sebavedomý. Chýbala mi partnerka, vášne a sny. Nemal som vzory, pevnú vôľu a ani životný smer. Rozvíjal som zlozvyky, pestoval úpadok a podporoval skazu.

Proste- život stál za hovno, a ja som mal chuť vziať si permanentné voľno.

„V západnej kultúre sa momentálne dejú veci tak trochu naopak. Myslíme si, že keby sme mali k dispozícii všetko pohodlie, tak budeme šťastní. Šťastie pripisujeme pohodliu. A teraz sme tak pohodlní, až sme úbohí. V našich životoch nie je žiadny zápas. Žiadny zmysel pre dobrodružstvo. Nasadneme do auta, nastúpime do výťahu, všetko je tak jednoduché. To, čo som ale zistil, je, že si nikdy neužívam život viac, ako keď sa namáham a cítim bolesť, a snažím sa dosiahnuť vysoký výkon. A v tejto námahe, si myslím, že je mágia.”- Dean Karnazes

 

Absencia nepohodlia

Čo sa stane, ak zo svojho života odstránime takmer všetko nepohodlie, námahu a bolesť? Čo sa stane, ak budeme vyhľadávať iba príjemné a šťastné chvíle? Čo sa stane, ak bezodkladne vyhovieme všetkým našim želaniam, túžbam a chutiam? Čo sa stane, ak našimi ideálmi zostanú len pohoda a šťastie?

Odpoveď je jednoduchá- začneme sa adaptovať zmenám.

Ak odstránime fyzickú námahu a bolesť, naše telo začne chabnúť, slabnúť, chorľavieť a degenerovať. Zhorší sa mobilita, flexibilita a celé držanie tela. Poklesne výkon, výdrž, výbušnosť aj sila. Začnú sa skracovať svaly, rednúť kosti a vznikať deformácie. Zníži sa cirkulácia krvi, oslabia sa cievy a zaťaží sa srdce. Naruší sa hormonálny systém, spomalí sa trávenie a ochabne činnosť mozgu. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej, nakoľko stačí iba malý impulz a spustí sa celá lavína. Všetko totiž so všetkým súvisí.

Pripočítajme k tomu ešte aj súčasne konvenčnú stravu, rôzne zlozvyky, neduhy a veselo klesáme ďalej.

Odstráňme aj psychickú námahu a záťaž a bude to len a len horšie. Zníži sa tak výkon mozgu, vymizne kreativita a zhorší sa pamäť. Proste- praktické zmýšľanie a hlboké úvahy vystrieda duševná otupenosť, letargia a emočný útlm.

Jednou vetou:

Ak zo svojho života odstránime väčšinu nepohodlia a námahy, tkanivá a orgány v tele začnú degenerovať, a k slovu sa vtedy prihlási súčasný mor ľudstva- civilizačné- degeneratívne ochorenia.

„Nepohodlie vytvára progres- zlepšenie, a pohodlie vytvára degeneráciu a úpadok.”- Adam Raw

 

Nepohodlie nám prospieva

Mnohí mimoriadne úspešní športovci, podnikatelia, umelci, či rôzny jednotlivci, ktorí už dávno pochopili dôležitosť rovnováhy medzi pohodou a šťastím na strane jednej a medzi námahou, bolesťou a vyčerpaním na strane druhej, si vďaka priaznivým, ba až neobyčajne výnimočným okolnostiam súčasnej doby, vychutnávajú mimoriadny progres, prospech a rast. Kvalitný spánok, oddych a stravu kompenzujú namáhavou prácou, tvrdým tréningom, či iným typom prospešného stresu. Využívajú dostupné možnosti, objavujú nové hranice, posúvajú staré limity a zveľaďujú nielen svoj osobný, ale aj celkový progres ľudstva.

Nejde pri tom však len o zdokonaľovanie fyzických aspektov ľudského tela. Zdravá a vedomá dávka dobrovoľného nepohodlia vo forme systematicky kontrolovaného stresu, strachu, či vyčerpávajúceho premýšľania dokáže rovnako dobre poslúžiť naopak pri rozširovaní mentálnych a emočných kapacít ľudského ducha. A tie sú na ceste za absolútnym sebapoznaním a maximálnym osobnostným rozvojom predsa nemenej podstatné.

Potvrdzuje to aj jeden z najznámejších a momentálne najžiadanejších psychológov súčasnosti- kouč vysoko úspešných športovcov, interpretov, umelcov a podnikateľov dr. Michael Gervais. Ten totiž zastáva názor, že:

„Nie je nič lepšie, ako moment nepohodlia, a to práve preto, lebo v tom momente sme až neuveriteľne vedomí.“ Okrem toho verí, že „každá významná zmena začína bolesťou“ a   že „to najhoršie, čo môžeme pre našich blízkych urobiť, je snažiť sa zmierniť ich bolesť“, pretože „je absolútne zdravé a nevyhnutné precítiť všetky ľudské emócie“.

 „Nepohodlie dôvodom, prečo sa ako ľudia osobnostne vyvíjame”.- dr. Michael Gervais

 

Kultúra progresu a zdravia

Ja neustále verím, že neskorší dejepisci si budú civilizačné ochorenia tejto doby vysvetľovať iba ako detské choroby ľudstva snažiaceho sa o čoraz väčší pokrok, choroby, ktoré zavinilo len a len príliš vysoké tempo civilizačných procesov.

Osobne som totižto už dlhodobo presvedčený o tom, že všetko, čo potrebujeme pre vysokokvalitný a plnohodnotný život, už dávno máme.

Kultúru útlmu, úpadku a degenerácie sme schopní kedykoľvek nahradiť kultúrou progresu a zdravia.

„Narodili sme sa preto, aby sme sa rozvíjali, boli silní a zdraví.”- Wim Hof

 

Čo by mohlo byť podľa mňa riešením?

Na základe vlastných skúseností a odporúčaní aj mnohých iných proaktívnych osobností, môžem uviesť len zopár cenných rád a postrehov. Záleží to ale iba na Vás, či si z toho niečo odnesiete a či nie.

 

1. Zmeňte samého seba

V úplne prvom rade by som chcel poznamenať, že:

„Môžeme zmeniť všetky okolnosti k lepšiemu, len ak zmeníme k lepšiemu samého seba” (Jim Rohn).

Na tom to všetko celé stojí a padá. Bez toho sa ďalej nepohneme. Faktom totižto podľa mňa aj naďalej ostáva skutočnosť, že

„Len jednotlivec dokáže vytvárať nové hodnoty a stanovovať nové mravné normy, ktorými sa neskôr riadi celá spoločnosť” (Albert Einstein).

Len jednotlivec dokáže vytvárať a prinášať nové, veľké zmeny.

 

2. Opusťte svoju komfortnú zónu

Na druhom mieste by som rád spomenul moje veľké životné presvedčenie, založené na osobnom zistení, ktoré hovorí o tom, že náš skutočný potenciál a reálnu hodnotu života môžeme plnohodnotne preskúmať len vtedy, ak sme ochotní pravidelne opúšťať územie svojej komfortnej zóny.

Veď nie nadarmo sa tradujú aj reči, že komfortná zóna je skutočne príjemným a pohodlným miestom, ale ešte v nej nikdy nič nevyrástlo.

„Rásť môžeme iba vtedy, ak sme ochotní cítiť sa nepríjemne a nepohodlne pri skúšaní niečoho nového.” Brian Tracy

 

3. Staňte sa pohodlným v nepohodlí

A práve z podstaty tohto poznania (bod č. 2) prichádza na treťom mieste, moja obľúbená, nesmierne jednoduchá a krásne výstižná rada od Chalene Johnson:

Staňte sa pohodlným v nepohodlí. Prekonáte tak bod stagnácie a prejdete na ďalší level.“ (Chalene Johnson).

Funguje to. Mám to odskúšané, môžete mi veriť.

Veď ako som spomínal už aj na začiatku- viac ako 20 rokov som permanentne vyhľadával a nasledoval iba príjemné chvíle, bažil po pokoji, idyle a šťastí a z rôznych možných ciest pravidelne vyberal iba tie s najmenším odporom. A neviedlo to pritom absolútne nikam.

Otužovanie je pre mňa v súčasnosti jedna z mnohých foriem vedomého a dobrovoľného nepohodlia.

Všetko sa to ale našťastie zmenilo v momente, keď som začal vyhľadávať a nasledovať tých správnych, proaktívnych ľudí- lídrov. Prinútený okolnosťami som sa začal inšpirovať, motivovať a konať. Opustil som zónu komfortu a prešiel priamo do nepohodlia. Začal som študovať, silovo trénovať a viacej čítať. Odstránil som zlozvyky, napravil deformácie a posilnil slabiny. Okresal som jedálniček, pretriedil priateľov a vymenil prácu. Objavil som silu hladu, radosť z chladu a lásku k strachu.

Nepohodlie časom pribúdalo, ciele sa menili a námaha sa začínala vyplácať.

A dnes, o pár rokov neskôr, som v nepohodli pohodlný až natoľko, že už si život bez neho neviem ani len predstaviť. Stále viac ho vyhľadávam, stále viac ma láka a stále viac mi slúži.

Dnes už môžem, rovnako ako Connor McGregor iba s čistým svedomím prehlásiť, že :

„Čím viac budeme nepohodlie vyhľadávať, tým pohodlnejšími sa v nepohodlí staneme.”- Connor McGregor

 

4. Vytvorte si pocit naliehavosti sami

Táto životná skúsenosť ma ale neskôr priviedla aj k inému cennému poznaniu, vďaka ktorému sa mi dnes neobyčajne darí- k poznaniu, že sme bytosťami potrieb.

V podstate to znamená to iba toľko, že ak máme nejaké mimoriadne naliehavé potreby, sme vo výnimočnej tiesni, pod veľkým tlakom, alebo riešime naozaj závažný problém, od ktorého závisí celá naša existencia, tak sme schopní prísť s akokoľvek veľkým riešením a vynájsť akokoľvek veľký objav, len aby sme mohli prežiť. Ak sa však ale tieto potreby a tlak vytratia, dokážeme nič nerobením premárniť aj celé dni.

Ak ste dospelý a maximálne zodpovedný tvorca svojej vlastnej budúcnosti, a chcete mať svoj život a všetky náležité okolnosti plne pod kontrolou, pevne vo svojich rukách, tak je potom absolútne nevyhnutné a nadmieru dôležité, aby ste si na základe svojich najvýznamnejších hodnôt, vytvorili pocit naliehavosti sami– vedome, dobrovoľne a najmä v predstihu.

Okrem toho je taktiež rovnako vítané a nemenej cenné, aby sa ste naučili aj správne chápať a vnímať svoju bolesť, a objavili spôsob, akým ju môžete efektívne využívať vo váš prospech.

„Ak nebudete vo svojom živote prekonávať žiadny odpor, vás život nebude smerovať nikam.”- Robert Greene

 

5. Vyhľadávajte nepohodlie

Podľa mnohých teórií a úvah to má celé súvis aj s ľudskou evolúciou a totižto s faktom, že náš mozog sa počas niekoľkých miliónov rokov vyvíjal a programoval iba spôsobom, ktorý umožňoval našim predkom prežiť.

Dlhé obdobie lovenia a zberu potravy, vyhýbanie sa krvilačným predátorom, nebezpečným šelmám, riskantným situáciám a neznámym podmienkam. Toto všetko zanechalo na našom hlavnom riadiacom centre hlbokú a nezmazateľnú stopu. Jediné, o čo nášmu mozgu celú tú dobu v skutočnosti išlo, a ešte stále aj ide, je iba túžba prežiť.

A práve z toho dôvodu nás ešte stále, aj v dnešnej, vyspelej a modernej civilizácií neúnavne chráni pred potencionálne nebezpečnými a nepríjemnými situáciami, situáciami, ktoré by nám mohli nejakým spôsobom ublížiť alebo nás raniť.

Paradoxom tejto doby však ostáva, že:

„Ak vo svojom živote túžime po zmenách, chceme vybudovať úspešný biznis, chceme byť najlepším rodičom, partnerom a chceme robiť všetky tie úžasné veci, o ktorých sme presvedčený, že by sme robiť mali, tak potom musíme čeliť situáciám, ktoré sú náročné, nepríjemné a nepohodlné.“- Mel Robbins

Totižto” nepohodlie je občas jediná možnosť ako sa vyhnúť úpadku.”- Andrea Ager

 

6. Zvykajte si pomaly

Dávajte si pozor na extrémy. Tie môžu rozhodne viac ublížiť, než prospieť. Netreba to vôbec namáhať, preháňať a ani siliť. Najlepšia je zlatá stredná cesta, balans, rovnováha a pravidelná optimalizácia.Doprajte si k tomu kľudne trochu času, adaptácia chvíľu potrvá. Zvykajte si na nepohodlie pomaly, záťaž pridávajte postupne.

Na začiatok skúste robiť napríklad niečo, čo sa Vám ani kúsok robiť nechce, a zároveň niečo, čo Vám ani kúsok robiť nejde. Učte sa nové veci, odhaľujte nedostatky a pracujte na slabinách. Každý sám podľa seba.

 

Záver

A na záver už len dodám moju výslednú a definitívnu radu, ktorá znie :

 “Nebojte sa nepohodlia! Nevyhýbajte sa mu!- práve naopak! Aktívne ho vyhľadávajte, systematicky ho vytvárajte, a vedome si ho užívajte! Skúste vyťažiť z nepohodlia maximum!– nepohodlie je totiž Vašou najväčšou príležitosťou pre rast.”- Ivan Zeman

 

Video

Kompletnú a neskrátenú verziu tohto článku si môžete vychutnať aj v animovanej video podobe na kanáli Youtube. Príjmné sledovanie.

 

POUŽITÉ ZDROJE

  1. EINSTEIN, A. Ako vidím svet. 1993. 160 s. ISBN 80-7106-078-X
  2. https://www.youtube.com/watch?v=VViQ3na6PSA&t=1s
  3. https://www.youtube.com/watch?v=BjRl-vSJY2A&t=4191s
  4. https://www.youtube.com/watch?v=TYudsPrEGjg&t=450s
  5. https://www.youtube.com/watch?v=n6x_DhO_YSg&t=1337s

 

GALÉRIA

 

Ak máte svoje vlastné, resp. iné, metódy, techniky, tipy, triky alebo rady, o ktoré by ste sa radi podelili, môžete tak urobiť v komentári pod článkom alebo napísať svoj vlastný článok. Taktiež poteší akýkoľvek názor alebo spätná väzba k článku.
S pozdravom Ivan

  • Posledné príspevky
Podrobnosti o autorovi

Zakladateľ tohto blogu a Youtube kanálu s rovnomenným názvom. Medzi moje najväčšie vášne patrí čítanie kníh, rôzna kreatívna tvorba, pohyb v akejkoľvek forme a nikde nekončiaci sebarozvoj. Viac informácií o mne nájdete v hociktorom mojom poste.

Ak sa Vám tento príspevok páčil, zdieľajte ho s vašimi priateľmi:
error0

2 komentáre na “Pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.