Hlavné kategórie článkov

Obsah blogu a jednotlivé články sú rozdelené do 6 hlavných kategórií, pričom jedna sa ešte člení na 4 menšie. Články by sa mali týkať prevažne týchto tém, avšak ak bude požiadavka alebo dopyt môžu pribudnúť aj ďalšie.

Kategórie článkovblogu
Kategórie článkov blogu

 

Obsah a forma článkov

Obsah článkov by mal v prvom rade prinášať ostatným užívateľom určitú pridanú hodnotu, informácie, poznatky alebo znalosti. Môže však ísť aj o osobné postrehy, názory, odporúčania, úvahy, presvedčenia alebo rady. Taktiež sú vítané články s prvkami motivácie, inšpirácie, kreativity, inovácie, sebareflexie alebo vlastným pohľadom na svet.

V článkoch môžu byť spomenuté rôzne produkty, služby, publikácie alebo iné príspevky s cieľom priblížiť a bližšie vysvetliť problematiku a kontext celého článku. V žiadnom prípade nesmie ísť o čistý PR článok, ktorý sa len snaží niečo predať.

Rovnako môžu byť publikované aj staršie články, ktoré už sú publikované niekde inde, avšak s ohľadom na dodržiavanie autorských zákonov a správne uvádzanie zdrojov.

Články schvaľuje editor alebo admin.
Články schvaľuje editor alebo admin.

Dĺžka článku závisí len od jeho autora.

Články budú pridávané len na základe posúdenia a uváženia jedného z editorov alebo administrátorov stránky. Ak sa obsah článku nebude stotožňovať s filozofiou tohto webu, alebo budú porušené autorské práva, môže byť zverejnenie článku zamietnuté.

Ak máte ohľadom obsahu a formy článkov nejaké otázky, napíšte nám správu alebo pozrite sekciu Q&A- otázky a odpovede.

 

Filozofia vedeckých výskumov a štúdií

Nakoľko je táto stránka založená na objavovaní vlastných schopností a nových ciest, články nemusia byť nutne overené vedeckými pokusmi, a ani podložené svetoznámymi štúdiami. Dnes už existujú “dôkazy” prakticky na všetko. Či už chcete nájsť štúdiu potvrdzujúcu výhody alebo nevýhody určitej záležitosti, v oboch prípadoch sa vám podarí nájsť veľké množstvo výsledkov, o ktoré sa budete môcť oprieť.

Navyše, ak by niekto chcel skutočne pracovať s výsledkami takýchto výskumov a štúdií, potreboval by sa reálne oboznámiť s celou problematikou a podmienkami za ktorých to všetko prebiehalo. Často-krát sa z kontextu totiž vytrhne iba záver, ktorý sa neskôr v inej súvislosti použije nesprávne.

Ďalším dôvodom, prečo veda nie je nutnosť, je aj prípad Wima Hofa. Tomu sa už niekoľkokrát podarilo dokázať, že ľudská myseľ nepozná hraníc, a že aj vedecké výskumy sa môžu mýliť. Jeho 26 svetových rekordov hovorí za všetko. Ako sám povedal: “Veda je rýchla asi ako korytnačka .

Wim Hof.
Wim Hof.

Oveľa viac, ako (často-krát mylné a obmedzujúce) výsledky vedeckých výskumov, sa cení vlastná sebareflexia, vnímavosť, inovatívnosť, kreativita, či objavovanie vlastných možností, schopností a limitov.