Pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat

Hoci som tomu spočiatku absolútne nechápal, prečo Albert Einstein- najvýznamnejší vedec a osobnosť 20 storočia, synonymum vysokej inteligencie a génia- pustil počas svojho života do sveta takúto hlášku, neskôr som sa sám dopracoval k rovnakému záveru…